Τι είναι, τι κάνει, πού χρησιμεύει η Διοίκηση των Λειτουργιών; Συζητήσεις, αναζητήσεις, ερωτήσεις, απορίες, απαντήσεις

τετράδιο 23 - περίληψη


Στη συνέχεια της συζήτησης για την Ηγετική Συμπεριφορά, ο Λορέντζος και ο Γιάννης διερευνούν τις τεχνικές και τα εργαλεία αποτελεσματικής εδραίωσης μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Ξεκινούν με την καθοδήγηση, μια συστηματική διαδικασία ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζομένων. Με την καθοδήγηση, επικοινωνούμε την ανάγκη για κάθε αλλαγή, κάνουμε τον άλλον συμμέτοχο, επιβραβεύουμε την καλή απόδοση και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των δυνατών σημείων, με τελικό αποτέλεσμα την υποστήριξη της αυτοεκτίμησης. Πρόκειται για μεθοδολογία με κάποια σημεία εστίασης που πρέπει να ακολουθεί κάθε φορά ο προϊστάμενος, ώστε το coaching να γίνεται με απλό αλλά και αποτελεσματικό τρόπο.

Επίσης διερευνούν και τη μεθοδολογία της Διοίκησης της Απόδοσης, κατά την οποία όλοι πρέπει να ξέρουν τι ζητάμε, έχουν την καθοδήγησή μας, προσπαθούν να πιάσουν τους στόχους τους και κρίνονται από ένα αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα καλό εργασιακό κλίμα και υψηλές επιδόσεις. Συνήθως χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στα διοικητικά κλιμάκια των επιχειρήσεων, όπου ενδιαφέρει η επίτευξη στόχου από ομάδες ανθρώπων που υπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες.

Στη συνέχεια, καθορίζουν τα στοιχεία της αποτελεσματικής στοχοθεσίας, και διάφορες μεταβλητές που επηρεάζουν την επίτευξή του, όπως η προσήλωση, η γνώση του τρόπου επίτευξης, αλλά και η διαθεσιμότητα των αναγκαίων μέσων.

Η πρακτική της εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι άλλη μια αναγκαία τεχνική για τον κάθε προϊστάμενο, όπως και τα εργαλεία της ενδυνάμωσης και της αναπληροφόρησης.

Τέλος, συζητούν την τέχνη της επικοινωνίας και τη σωστή δοσολογία λογικής και συναισθήματος σε κάθε αφήγημά μας.

Η εδραίωση αυτών των τεχνικών σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το ταξίδι της δικής μας βελτίωσης και αυτογνωσίας. Χρειάζεται επίσης να αποφεύγουμε την προκατάληψη της επιβεβαίωσης, δηλαδή την τύφλωση από τυχόν επιτυχίες. Πρέπει να ελέγχουμε εξ ίσου τα αποτελέσματα των καταστάσεων που επιβεβαιώνουν τη γνώμη μας περισσότερο από εκείνες που είναι αντίθετες.

Ο Γιάννης επιλέγει το μάθημα Διοίκηση Λειτουργιών στο executive ΜΒΑ που παρακολουθεί και εξηγεί σε έναν παλιό μηχανικό παραγωγής, τον Λορέντζο, τι πραγματεύεται αυτό το μάθημα. Καταλήγουν ότι είναι το αντικείμενο της διοίκησης της παραγωγής, διευρυμένο με τα αποτελέσματα σύγχρονης έρευνας κυρίως στο επίπεδο της ‘παραγωγής’ των υπηρεσιών.

Η Διοίκηση των Λειτουργιών είναι ένας συστηματικός τρόπος σκέψης, μια μεθοδολογία επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λειτουργίες μιας επιχείρησης, μια σύγχρονη επιστήμη που προσπαθεί να κατανοήσει μια σειρά από φαινόμενα, στις συνήθως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες μιας επιχείρησης και μια σειρά από τεχνικές, που προσπαθούν να λύσουν τυπικά προβλήματα, ή να προβλέψουν το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Μαθαίνει κανείς να δουλεύει δομημένα, συστηματικά, εστιασμένα και, κυρίως, όχι αποσπασματικά.

Αποφασίζουν να συζητούν κάθε μάθημα και να αναλύει ο Γιάννης τη θεωρία και ο Λορέντζος να συμβάλλει με την εμπειρία του ώστε τα θέματα να γίνονται κατανοητά.

Κάθε νέο τετράδιο αυτής ακριβώς της Οδύσσειας θα παρουσιάζεται εδώ στις αρχές κάθε μήνα.

Ποιος είναι ο στόχος μας

Οι συζητήσεις αυτές καταγράφουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας από αυτό που εξασκούμε, πολλά χρόνια τώρα, τη διοίκηση της παραγωγής. Περιλάβαμε πολλά στοιχεία από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιήσαμε ως δάσκαλοι του μαθήματος Operation Management, στο πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου του Kingston, που εδώ και 15 χρόνια προσφέρει στην Αθήνα το ICBS. Ενσωματώσαμε και πάρα πολλά στοιχεία από την εμπειρία που αποκτήσαμε με την ενασχόλησή μας στην παραγωγική διαδικασία, είτε ως προϊστάμενοι παραγωγικών τμημάτων, είτε ως εκπαιδευτές και σύμβουλοι σε θέματα παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους προσπάθησαν να μας μάθουν αυτή την ‘τέχνη’. Και είναι πάρα πολλοί!

Αποφασίσαμε να (κατά-)γράψουμε αυτές τις συζητήσεις διαπιστώνοντας πόσα λίγα γνωρίζουμε εμείς για την παραγωγή, θα λέγαμε καλύτερα πόσο λίγο δομημένη έχουμε στο μυαλό μας την παραγωγή, κυρίως στον τομέα της παραγωγής υπηρεσιών, τα προβλήματά της και τις τεχνικές της και πόσα ακόμη λιγότερα γνωρίζουν όσοι μαθητές μας δεν είχαν σπουδές Μηχανικού Παραγωγής, δηλαδή σχεδόν όλοι. Όμως η πλειονότητά τους με την αποφοίτησή τους ασχολείται με τη διοίκηση κάποιας μορφής λειτουργίας (-ών).

Οι συζητήσεις δεν έχουν στόχο να υποκαταστήσουν κάποιο εγχειρίδιο, αλλά να κάνουν τη Διοίκηση των Λειτουργιών προσιτή στους νέους που ασχολούνται με τη Διοίκηση (το management) γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν ξέρεις, ή δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν λύσεις, τότε δεν μπορείς, πολλές φορές, να δεις και το πρόβλημα.

Τη μορφή των συζητήσεων την επιλέξαμε γιατί κάνει τις έννοιες περισσότερο κατανοητές, τις τεχνικές λιγότερο βαρετές και ταυτόχρονα επιτρέπουν την προέκταση και σε άλλες μεθόδους διοίκησης πέραν από τις καθιερωμένες για τις λειτουργίες, αλλά εξαιρετικά χρήσιμες. Άλλωστε, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εμπειρία και τη θεωρητική κατάρτιση δεν θα μπορούσε να γεφυρωθεί πιο εύκολα. Τιμούμε, επίσης, τη μνήμη του μεγάλου δάσκαλου αυτής της μεθοδολογίας Elli Goldratt, χωρίς να εστιάσουμε στη μαιευτική που ήταν ο βασικός του στόχος.

Ό, τι γράφουμε είναι δική μας ευθύνη, επομένως το ICBS, άρα και το Πανεπιστήμιο του Kingston, δεν συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οφείλουμε πάρα πολλά στην εξαιρετική του θεώρηση και προσέγγιση της Διοίκησης των Λειτουργιών και το ευχαριστούμε για τις γνώσεις που αποκτήσαμε.

Δεκέμβριος 2011

×

Ποιοι είμαστε

Λορέντζος Χαζάπης

(Μηχ.-Ηλ. & Μηχ. Παραγωγής ΕΜΠ, MSc Management Sc. Imperial College, μέλος ΔΣ και τεχνικός σύμβουλος της 'Αττική' Μελισσοκομικής Εταιρείας Αλεξ. Πίττας ΑΕΒΕ)

Γιάννης Ζάραγκας

(Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης, ΜΒΑ)

×